ទំនាក់ទំនងយើង

ពត៌មានទូទៅការិយាល័យ

ការិយាល័យបញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺជាអង្គភាពឯករាជ្យធ្វើការជាមួយ Bumrungrad International ដើម្បីផ្តល់សេវាសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបានកំណត់ពីការឆ្លើយសំណួរដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។

សេវាកម្ម

ការរៀបចំសេវាកម្ម:

 • ការណាត់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត
 • ការសាកសួរព័ត៌មាន និងតម្លៃព្យាបាល
 • ការកក់សណ្ឌាគារ, អាគារស្នាក់នៅ និងហូបចុក
 • ជួយសម្រួលទទួលធ្វើទិដ្ឋាការថៃ និង ពន្យាលិខិតឆ្លងដែន
 • ការកក់សំបុត្រយន្តហោះនិង
 • បំពេញឯកសារផ្សេងៗ
 • សេវាកមទទួលពីព្រលានយន្តហោះ
 • ការណាត់ជួបជាមួយអ្នកបកប្រែ
 • ការស្នើរសុំលទ្ធផលព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យ
 • សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់២៤ម៉ោងតាមយន្តហោះពេទ្យ

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃការទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យបង្អែក

ការិយាល័យបញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺជាអង្គភាពឯករាជ្យធ្វើការជាមួយ Bumrungrad International ដើម្បីផ្តល់សេវាសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបានកំណត់ពីការឆ្លើយសំណួរដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។

បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Bumrungrad មានការិយាល័យបញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសចំនួន 20 ផ្សេងៗគ្នា។ ការិយាល័យទាំងនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងគ្រប់វិធីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននិងការគាំទ្រដែលអ្នកត្រូវការរួមមាន:

 • ពត៌មានមន្ទីរពេទ្យ
 • ការសាកសួរវេជ្ជសាស្ត្រ
 • កំណត់ការណាត់ជួបជាមួយមន្ទីរពេទ្យ
 • សេវាកម្មទាក់ទងដូចជាសំបុត្រយន្តហោះនិងដំបូន្មានកន្លែងស្នាក់នៅឬកក់
 • ដំបូន្មានលើពាក្យសុំទិដ្ឋាការថៃ
 • សេវាកម្មនៅក្នុងភាសាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក

មិនមានថ្លៃបន្ថែមលើវិក័យប័ត្រមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ការិយាល័យបញ្ជូនទាំងនេះទេ។

ទំនាក់ទំនងមន្ទីពេទ្យ

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok, 10110 Thailand

 • Telephone: +66 2066 8888
 • Facsmile: +66 2011 5100
 • Emergency: +66 2011 5222
 • Out-patient Appointment: +66 2011 2222
 • Dental Appointment: +66 2011 4100

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យបង្អែក

បណ្ដាញទំនាក់ទំនងការិយាល័យមន្ទីពេទ្យបំរ៉ុងរ៉ាត់

 • ទំនាក់ទំនង: Ms. Samnang Hay
 • អាស័យដ្ឋាន: #54 Crystal Pavilion 6, ផ្លូវទ្រុងមាន់ (ផ្លូវ: 1019), សង្កាត់ទឹកថ្លា, ភូមិទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.
 • ទូរស័ព្ទ: 077 432 333, 097 252 7777 (24 hours)
 • ទូរស័ព្ទដៃ: 078 432 333, 089 432 333
 • អ៉ីម៉ែល: samnang.hay@gmail.com